grafika

Początek działalności Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej sięga 1946 roku, kiedy to została powołana Prywatna Szkoła Baletowa w Sosnowcu z siedzibą w Pałacu Dietla. Jej założycielką była Tacjanna Wysocka (1894 – 1970), polska tancerka, choreograf, pedagog i publicysta. W 1948 roku szkoła artystyczna w Sosnowcu została przekształcona w Liceum Choreograficzne, które następnie - w styczniu 1950r. - upaństwowiono.

W sierpniu 1955 roku placówkę, ze względu na potrzebę praktykowania na scenie Opery Śląskiej, przeniesiono do Bytomia i tymczasowo umieszczono w gmachu Szkoły Muzycznej przy ulicy Moniuszki.

W lutym 1958r. szkoła przeprowadziła się do pobliskiej, adaptowanej na ówczesne potrzeby kształcenia baletowego, kamienicy czynszowej przy ulicy Jagiellońskiej w Bytomiu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego, borykając się nadal z trudnościami lokalowymi.

W trakcie obchodów jubileuszowych z okazji 30-lecia utworzenia nadano Szkole imię Ludomira Różyckiego.

W osobnym budynku przy ulicy Zabrzańskiej mieści się od 1999r. Internat naszej Szkoły.