Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Mendakiewicz

Wicedyrektor ds. artystycznych

mgr Bożena Sękala

Wicedyrektor ds. artystycznych

mgr Joanna Orzechowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr inż. Agata Zielińska

Kierownik sekcji muzycznej

mgr Katarzyna Czajer

Kierownik Internatu OSB

mgr Jolanta Bury