język polski:

Mendakiewicz Elżbieta
Musialik Beata
Rusocka - Nowak Joanna
Sacha Alicja

język angielski:

Binkowska Aneta
Posmyk Aleksandra

język francuski:

Kachelska Grażyna

historia:

Dąbrowska Joanna

wiedza o społeczeństwie:

Dąbrowska Joanna

matematyka:

Miler - Dróżdż Ewa
Flakiewicz Anna
Zielińska Agata

geografia:

Drygała Wioletta
Klarenbach Tomasz

przyroda:

Drygała Wioletta
Księżopolska Katarzyna

biologia:

Księżopolska Katarzyna

chemia:

Księżopolska Katarzyna

fizyka:

Miler – Dróżdż Ewa

edukacja dla bezpieczeństwa:

Miler – Dróżdż Ewa

plastyka:

Rosińska Sabina

informatyka:

Klarenbach Tomasz
Ślimok Sylwia

podstawy przedsiębiorczości:

Drygała Wioletta
Rusocka-Nowak Joanna

religia:

Dorota Książek

nauczanie wczesnoszkolne:

Pawlik Iwona