Godziny pracy świetlicy 7:00 - 17:30

 

Padlet świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

Padlet przygotowany przez wychowawczynie świetlicy

Informacje związane z życiem świetlicy OSB w Bytomiu

 

Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach świetlicowych wezmą udział w ogólnopolskim projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”. Jest to projekt organizowany przez Redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”.

Cele projektu to:

​wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia;
uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
Zajęcia z projektu organizowane będą podczas zajęć świetlicowych.

swietliczaki