Godziny pracy świetlicy 7:15 - 17:30

 

Padlet świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

Padlet przygotowany przez wychowawczynie świetlicy

Informacje związane z życiem świetlicy OSB w Bytomiu

 

Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”
Nasza świetlica po raz drugi bierze w tym roku udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej – pt.  „Świetliczaki na tropie... kolorów Świata”.

W trakcie trwania projektu przez cały rok szkolny uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

Cele projektu:

wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Świetliczaki_2022_plakat

Świetliczaki 2022-2023 Plakat

Świetliczaki_2022